Shiraz Indian Restaurant Whangarei

58 Walton Street, Central Whangarei, 0110
09 4383112
Open Now ⋅ Closes 02:45 PM, 04:45 PM - 08:45 PM
Open Now ⋅ Closes 02:30 PM, 04:45 PM - 08:45 PM
b
Added to cart